Miljö

"Vi måste alla VÅGA ta ansvar för klimatkrisen"

Senaste nytt från OX2. Vecka 17...... här

2017-05-17

 

Senaste nytt om förnybart – vecka 20

»Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer« skriver regeringen i sina prioriteringar som släpptes igår, där ett av tre prioriterade områden går under rubriken »Sverige som föregångsland för minskade klimatutsläpp«. Indien och Kina ser ut att klara sina Parismål snabbare än väntat enligt färsk analys, och Trumps politik kommer troligen inte få speciellt stor inverkan på det globala klimatarbetet. Dessutom kommer amerikansk forskning och utveckling inom förnybart fortsätta oavsett: Förra veckan gav franske presidenten Emmanuel Macron ett frikostigt erbjudande till alla amerikanska (klimat-) forskare att komma till Frankrike om de inte får utrymme i USA. Svante Axelsson ser elbilen som en viktig pusselbit för framtida klimatfria fordonstransporter. Nederländerna har invigt en gigantisk vindpark till havs, och 2017 ser ut att bli ett viktigt år för utvecklingen av mikroelnäten, s k micro grids.

2017-04-11:

 

Klimatpåverkan och växthusgaser

 

Huvudinnehåll

 

Sverige har relativt sett låga utsläpp av växthusgaser, och de har minskat radikalt sedan början av 1970-talet. Detta beror till stor del på att vi byggde ut kärnkraften och minskade vår oljeanvändning. Sverige har, trots stor användning av el och värme, låga utsläpp i jämförelse med andra industriländer. Men klimatfrågan är global och det brådskar med åtgärder för att kraftigt minska de totala utsläppen i världen. Något inte minst det klimatavtal som tecknades i Paris, december 2015, visar.

2017-04-10:

 

De europeiska elföretagen säger nej till nya kolkraftverk

Måndagen den 10 april 2017, kl. 13.41

 

Företag från 26 EU-länder enas i nytt initiativ för att leva upp till Pa­ris­av­ta­let och främja förnybar energi.